Torgeir Dahl, du hindra folkestyret og arbeidet for eit betre miljø!

Tilsvar til innlegg fra Torgeir Dahl.

Skrevet av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Mine anklager mot Torgeir Dahl står ved lag og eg kan føye til fleire gode eksempel på lite demokratisk framferd frå han som ordførar. Som det var sagt i frå ein representant i kommunestyret; «Det er ei anna stemning i salen når varaordføraren leiar ordskiftet»

Men for folk på Nordmøre og i Romsdal blir påstandane som fyk i mellom mykje flisespikkeri og koka ned til eit spørsmål til ordføraren;

Korfor kan vi ikkje ha ei heilt vanleg behandling av reguleringsplanen som omhandla Raudsand i Molde kommune slik at alle får vere med å bestemme framtida i kommunen vår?

Korfor må du som ordførar bruke alle knep for å hindre at 32 tusen innbyggarar i Molde ved deira valte representantar skal gjennomføre ein reguleringsplan som vil vere legitim? Ved ei kommunesamanslåing oppstår ein ny situasjon som gjer den nye kommunen rett til å regulere.

Derfor var det viktig for Torgeir Dahl å under bordet påverka Kommunaldepartementet til å godkjenne reguleringsplana laga av Nesset og hindre forslag om ny reguleringsplan. Molde kommune endte opp med vedtaket frå interpellasjonsdebatten satt i gang av meg der alt i høve Raudsand skal behandlast i frå teknisk utval til kommunestyret.

Dette syner seg å ikkje vere spesielt bra fordi både administrasjonen og vi politikarar saksbehandlar etter ein reguleringsplan dei aller fleste av oss ikkje har vore med å lage. Ingenting i vegen med interpellasjonsdebattar og vedtak, men det er ikkje gjennom dei vi skal planlegge og styre så store saker.

Korfor er du så redd for ei god demokratisk behandling av ein reguleringsplan som av alle vil oppfattast som legitim i kommunen du er ordførar i Torgier Dahl? Spesielt du som er så lovlydig burde jo sette alle krefter inn på at her skal vi ha ein god prosess.

Korfor legg du ned det kommunale sjølvstyret og er som eit kopplam på fanget til Kommunaldepartementet og Miljødirektoratet som leite med lys og lykte for å finne ein plass dei kan lagre giftstoffa frå Austlandet ved å etablere Nasjonalt anlegg for farleg uorganisk avfall i Molde.

Dette etter at Næringsdepartementet i salsannonsen for Raudsand skriv: «Kjøp av eiendommen innebærer risiko for å bli pålagt et betydelig ansvar knyttet til forurensing, bl.a. til opprydding.»

Er du redd for at omsynet til folk og miljø skal bli meir tatt omsyn til i ein ny reguleringsplan enn i den gamle? Tida er inne for å rydde opp i avfallet, ikkje dekke til, stoppe all utlaking av giftige stoff og hindre import av uante mengder med farleg uorganisk avfall til Molde.

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/19/Torgeir-Dahl-du-hindra-folkestyret-og-arbeidet-for-eit-betre-milj%C3%B8-22516343.ece

%d bloggere liker dette: