Bjørn Jacobsen og demokrati

Skrevet av Torgeir Dahl, ordfører i Molde

Jeg registrerer at Bjørn Jacobsen maler videre på sin misnøye med meg som ordfører. Det må jeg akseptere, men jeg vil understreke at min ambisjon er at vi i Molde skal ha et respektfullt politisk ordskifte basert på våre vedtatte reglement og selvsagt på norsk lov.

Videre mener jeg at sannferdighet, ryddighet og åpenhet styrker politikkens omdømme. Dessverre har dette ordskiftet avdekket at disse spillereglene ikke etterleves av Bjørn Jacobsen fra SV. Og han viser ingen tegn til erkjennelse eller endring når han blir ettertrykkelig avslørt!

I sitt siste tilsvar kritiserer han meg for at Molde ikke har opphevd dagens vedtatte reguleringsplan for Raudsand og startet en ny reguleringsprosess for området. I et demokrati kan selvsagt ikke ordføreren oppheve en reguleringsplan. Det må i tilfelle et flertall i kommunestyret vedta. Da er det interessant at SV ikke støttet et slikt forslag fra Rødt i kommunestyremøtet 16. juni i år.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/21/Bj%C3%B8rn-Jacobsen-og-demokrati-22527454.ece