Tillatelser og rapporter for Deponi 2

Dokumentunderlag for innleggene om ulovlig byggestart av deponi 2 og ulovlig lagring av masser i deponiet.

Dette er kun et utvalg.

Innleggene

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

Gammel tillatelse

30. august 2007: Tillatelse til Bergmesteren Raudsand. Henvist til i avslutningsplanen fra 20. august 2019.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20070830-tillatelse-bergmesteren-raudsand.pdf

Driftssøknad

20. januar 2017: Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20170120-driftssc3b8knad.pdf

Miljørisikovurdering

23. februar 2017: Miljørisikovurdering for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20170223-miljc3b8risikovurdering.pdf

Avslutningsplan Deponi for møllestøv

20. august 2019: Avslutningsplan utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190820-avslutningsplan.pdf

Vedtak Deponi 2

29. august 2019: Vedtak om tillatelse for Møllestøvdeponiet og Deponi 2 fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20190829-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-vedtak.pdf

Tillatelse Deponi 2

29. august 2019: Tillatelse fra Miljødirektoratet for Møllestøvdeponiet og Deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20190829-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-tillatelse.pdf

Vedtak Møllestøvdeponiet

24. september 2019: Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190924-krav-til-avslutning-og-etterdrift-av-mollestovdeponiet-i-raudsand.pdf

Tillatelse Møllestøvdeponiet

24. september 2019: Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvedeponiet i Raudsand – Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190924-vilkar-for-avslutning-og-etterdrift-av-mollestovdeponiet.pdf

Søknad i ett trinn

9. desember 2019: Veidekke sendte inn en søknad i ett trinn. Søknaden inneholder også dispensasjonssøknad for vei. I senere saksbehandling og politisk behandling har kommunen forandret det til søknad om rammetillatelse.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20191209-soknad-i-ett-trinn.pdf

Oppdatert tillatelse

29. august 2019: Oppdatering fra Miljødirektoratet av tillatelsen etter godkjenning av reguleringsplanen. Tillatelsen er forandret 27. april 2020 etter søknad fra Bergmesteren Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200427-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-tillatelse.pdf


Sluttrapport mellomlager

20. januar 2020: Sluttrapport fra Bergmesteren Raudsand etter avsluttet mottak, mellomlagring og sluttdisponering av bunnrenskmasser på Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200108-sluttrapport-mellomlagring-1.pdf

Tilbakemelding på sluttrapport fra Miljødirektoratet

6. mai 2020: Tilbakemelding på avslutningsrapport for mellomlager fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200506-tilbakemelding-pc3a5-avslutningsrapport-1.pdf


Notat fra Veidekke

11. juni 2020: Veidekke sendte et notat til kommunen om lovlighet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200611-veidekke-notat-raudsand-deponi-2-.pdf

Kommunens tillatelse

18. juni 2020: Molde kommunestyre vedtok tildekking av møllestøvet, men ga ikke videre tillatelse til deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200624-vedtak-om-tildekking-av-mc3b8llestc3b8v.pdf

Lovlighetskontroll fra ordfører med flere

1. juli 2020: Ordføreren med flere ba om lovlighetskontroll av vedtaket fra |8. juni 2020.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200701-lovlighetskontroll-vedtak-deponi-2.pdf

Klage fra utbygger

3. juli 2020: Klage fra Bergmesteren Raudsand på kommunestyrevedtaket 18. juni 2020 utarbeidet av advokatfirmaet Mageli.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200703-klage-pc3a5-vedtak-deponi-2.pdf

Søknad om forlenget frist

26. august 2020: Utbygger søker Miljødirektoratet om forlenget frist.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200826-soknad-om-forlenget-frist.pdf

MDIR ønsker tilbakemelding fra kommunen

8. september 2020: Miljødirektoratet ber om tilbakemelding fra kommunen om utsettelse av tildekkingsfristen.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200908-deponi-2-brev-fra-miljodirektoratet.pdf

Dokumentet oppdateres fortløpende ……