Tillatelser og rapporter for Deponi

Dokumentunderlag for innleggene om byggestart av deponi 2 og 4 uten tillatelse, manglende tillatelse til lagring av masser i deponiet og bygging av vei uten tillatelse.

Innleggene

Med ulov skal giftavfallet deponeres (27.2.2021):

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/07/med-ulov-skal-giftavfallet-deponeres/

Kommunen oppretter tilsynssak om ulovlig bygging av deponi, men vil ikke gjennomføre tilsyn (19.11.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/19/kommunen-oppretter-tilsynssak-om-ulovlig-bygging-av-deponi-vil-ikke-gjennomfore-tilsyn/

Veidekke produserer egen dokumentasjon (12.10.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/12/veidekke-produserer-egen-dokumentasjon/

Molde kommune med feil i saksbehandling av tillatelse (5.10.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/05/molde-kommune-med-saksbehandlingsfeil/

Veibygging i urørt natur uten tillatelse (25.9.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

Mangler utredning – gir kommunen ansvaret (23.9.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/23/mangler-utredning/

Deponering av masse uten tillatelse (17.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

Veidekke med miljømessige overskridelser (7.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

Ulovlig bygging av deponi (14.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Stans av import

24. juni 2002: Svar på søknad datert 10.06.02 og varsel om stans av import av avfall.

https://neitilgiftdeponi.com/2002/06/24/svar-pa-soknad-datert-10-06-02-og-varsel-om-stans-av-import-av-avfall/

Gammel tillatelse

30. august 2007: Tillatelse til Bergmesteren Raudsand. Henvist til i avslutningsplanen fra 20. august 2019.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20070830-tillatelse-bergmesteren-raudsand.pdf

Driftssøknad

20. januar 2017: Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20170120-driftssc3b8knad.pdf

Miljørisikovurdering

23. februar 2017: Miljørisikovurdering for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20170223-miljc3b8risikovurdering.pdf

Avslutningsplan Deponi for møllestøv

20. august 2019: Avslutningsplan utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190820-avslutningsplan.pdf

Vedtak Deponi 2

29. august 2019: Vedtak om tillatelse for Møllestøvdeponiet og Deponi 2 fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20190829-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-vedtak.pdf

Tillatelse Deponi 2

29. august 2019: Tillatelse fra Miljødirektoratet for Møllestøvdeponiet og Deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20190829-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-tillatelse.pdf

Vedtak Møllestøvdeponiet

24. september 2019: Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190924-krav-til-avslutning-og-etterdrift-av-mollestovdeponiet-i-raudsand.pdf

Tillatelse Møllestøvdeponiet

24. september 2019: Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvedeponiet i Raudsand – Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190924-vilkar-for-avslutning-og-etterdrift-av-mollestovdeponiet.pdf

Søknad i ett trinn

9. desember 2019: Veidekke sendte inn en søknad i ett trinn. Søknaden inneholder også dispensasjonssøknad for vei. I senere saksbehandling og politisk behandling har kommunen forandret det til søknad om rammetillatelse.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20191209-soknad-i-ett-trinn.pdf

Oppdatert tillatelse

29. august 2019: Oppdatering fra Miljødirektoratet av tillatelsen etter godkjenning av reguleringsplanen. Tillatelsen er forandret 27. april 2020 etter søknad fra Bergmesteren Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200427-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-tillatelse.pdf


Sluttrapport mellomlager

20. januar 2020: Sluttrapport fra Bergmesteren Raudsand etter avsluttet mottak, mellomlagring og sluttdisponering av bunnrenskmasser på Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200108-sluttrapport-mellomlagring-1.pdf

Tilbakemelding på sluttrapport fra Miljødirektoratet

6. mai 2020: Tilbakemelding på avslutningsrapport for mellomlager fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200506-tilbakemelding-pc3a5-avslutningsrapport-1.pdf


Notat fra Veidekke

11. juni 2020: Veidekke sendte et notat til kommunen om lovlighet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200611-veidekke-notat-raudsand-deponi-2-.pdf

Kommunens tillatelse

18. juni 2020: Molde kommunestyre vedtok tildekking av møllestøvet, men ga ikke videre tillatelse til deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200624-vedtak-om-tildekking-av-mc3b8llestc3b8v.pdf

Lovlighetskontroll fra ordfører med flere

1. juli 2020: Ordføreren med flere ba om lovlighetskontroll av vedtaket fra |8. juni 2020.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200701-lovlighetskontroll-vedtak-deponi-2.pdf

Klage fra utbygger

3. juli 2020: Klage fra Bergmesteren Raudsand på kommunestyrevedtaket 18. juni 2020 utarbeidet av advokatfirmaet Mageli.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200703-klage-pc3a5-vedtak-deponi-2.pdf

Søknad om forlenget frist

26. august 2020: Utbygger søker Miljødirektoratet om forlenget frist.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200826-soknad-om-forlenget-frist.pdf

MDIR ønsker tilbakemelding fra kommunen

8. september 2020: Miljødirektoratet ber om tilbakemelding fra kommunen om utsettelse av tildekkingsfristen.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200908-deponi-2-brev-fra-miljodirektoratet.pdf

Oppfylling av rekkefølgekrav fra Veidekke Entreprenør

Norconsult har sendt inn et udatert dokument som mangler forfatter. Dokumentet er skrevet av Mepex-partneren.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/10/20200928-deponi-2_-effekt-pa-vannforekomsten.pdf

Dette er kun et utvalg….

Dokumentet oppdateres fortløpende ……

%d bloggere liker dette: