Nettoutslippet i fjorden vil helt klart minke med Deponi 2

Molde-politikerne ble tatt godt imot av Harald Storvik fra Bergmesteren Raudsand og Fredrik Styrvold i Veidekke da de besøkte deponiet på Raudsand Sist torsdag.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/31/%E2%80%93-Nettoutslippet-i-fjorden-vil-helt-klart-minke-med-Deponi-2-22581391.ece