Ja til Deponi 2 – og sondering for ny reguleringsplan

Anbefaler å ta Raudsand-klage til følge, og si ja til Deponi 2. Ber også administrasjonen om vurdering av mulig ny reguleringsplan for å stoppe deponi for farlig avfall.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/03/Ja-til-Deponi-2-og-sondering-for-ny-reguleringsplan-22602900.ece