Bergmesteren vil vurdere full stopp på Raudsand

Bergmesteren: Ny reguleringsplan kan bli kroken på døra. Stena trekker seg om deponi for farlig avfall utelukkes.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/09/Bergmesteren-vil-vurdere-full-stopp-p%C3%A5-Raudsand-22630734.ece

https://www.driva.no/nyheter/2020/09/10/Bergmesteren-vil-vurdere-full-stopp-p%C3%A5-Raudsand-22639186.ece