Endelig skal vi få avklart statens dobbeltrolle her

– Vi er glade for at Arne Nævra stiller spørsmål til miljøvernminister Sveinung Rotevatn om det ikke bør ryddes opp, og ikke dekke til de gamle miljøsyndene på Raudsand […] (Om statens dobbeltrolle) Med først å tillate import av farlig avfall, og så ikke kreve gjenvinning og opprydding, stiller regjeringen seg på verstinglisten, og ikke blant dem som vil ta vare på folk og miljø, skriver fylkesleder Jacobsen.

https://www.tk.no/endelig-skal-vi-fa-avklart-statens-dobbeltrolle-her/s/5-51-858695