Ordfører og Empati

I et kommunestyremøte irettesatte ordføreren en representant fra MDG som i sitt innlegg argumenterte for å stoppe et deponiområde. Området det gjelder er et stort område i uberørt natur.

Publisert 20. september 2020

Se opptak av irettesettelsen her:

Video av ordfører som irettesetter en representant i kommunestyret.

Ordføreren svarte i en replikk og tiltalte representanten med fullt navn. Ordføreren kom med disse utsagnene:

 • Er det mulig for deg å skjønne ..
 • viser en svært næringsfiendtlig holdning …
 • Er det mulig for deg å se det ?
 • Det kalles empati

Håndbok for ordførere

I håndbok for ordførere laget av KS (Kommunesektorens organisasjon) beskriver ordførerens oppgave og møteledelse. Noen utdrag fra håndboken:

 • Ordføreren er valgt som ordfører for hele kommunestyret.
 • Som møteleder må man derfor opptre nøytral
 • legge vekt på å behandle alle representantene likt.
 • Ordføreren skal tilrettelegge for åpne demokratiske prosesser
 • bidra til at tonen mellom politikerne i kommunestyret er så god som mulig.
 • bidra til at tonen mellom politikerne i kommunestyret er så god som mulig.
 • På tross av ulikheter, – ordføreren må likevel opptre med respekt for alle sine medrepresentanter.

Empati

Ordføreren avsluttet irettesettelsen med «det kalles empati.» I følge store norske leksikon betyr empati: «innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner«. Er det følelsesmessige tilstander og reaksjoner hos tiltakshaver ordføreren mener?

Er det mulig for deg å skjønne

Representanten svarte ordføreren med «empati kan en ha i mange retninger – ikke bare overfor en næringsaktør.» En SV representant kommenterte fra talerstolen: «det er veldig ufint av deg som ordfører å si – er det mulig for deg å skjønne…«. Ordføreren repliserte: «Det er notert

Respekt

Viser denne møteledelsen fra ordfører respekt for andre meninger?