Fisk forsvinner. Bunnen er råtten og livløs. Det foregår noe skummelt i flere av fjordene våre

Miljømyndighetene og forskere advarer om at situasjonen kan bli alvorlig hvis den negative utviklingen i miljøtilstand i de sårbare fjordene får fortsette. Da kan det artsrike livet på fjordbunnen dø ut.

Artikkel i Bergens Tidende 24. januar 2021

Forskere advarer: urovekkende ting skjer i fjordene våre.

  • Havene blir varmere, surere og fylles med miljøgifter, kloakk og plast.
  • I det stille pågår også en annen forandring.
  • Sjøen mister oksygen.
  • Vi får flere såkalte døde soner.
  • Mange av fjordene er særlig sårbare.
  • Noen av dem holder på å bli kvalt.
  • Når fjordene blir syke av oksygensvinn og våre aktiviteter, rammes artene som lever i dem.

En artikkel i Bergens Tidende beskriver hva som skjer i fjordene våre. Også fjorden utenfor Raudsand er hardt belastet av miljøgifter. Veidekke planlegger fortsatt utslipp av miljøgifter til fjorden. Sjøbunnen i Tingvollfjorden utenfor Raudsand er «død». I en rapport utgitt i oktober 2020 av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er den økologiske tilstanden nedgradert til «moderat» . Molde kommune gir tillatelser til fortsatt utslipp til fjorden.

Les artikkelen fra Bergens Tidende her:

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/AlllOz/fisk-forsvinner-bunnen-er-raatten-og-livloes-det-foregaar-noe-skummelt

%d bloggere liker dette: