Venstre er for deponi og Venstre er mot deponi

Molde Venstre hjelper Veidekke med å unngå ansvaret for forurensningen i gruven på Raudsand. Molde Venstre hjelper Veidekke med kjøp av forurenset eiendom på Raudsand uten å stille krav om opprydding. Eiendommen er nødvendig for å legge til rette for deponi for farlig avfall. Stikk i strid med vedtaket i  Møre og Romsdal Venstre. Fylkespartiet er tydelig på at Raudsand ikke skal ha deponi for farlig avfall.

Gruppelederen i Molde Venstre har kontaktet sine partifeller i regjeringsapparatet for å hjelpe Veidekke med å kjøpe Statens eiendom på Raudsand. Han opplyser at han denne uka har kontaktet statssekretæren Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Nærings- og fiskeridepartementet, og stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Ketil Kjenseth (V)  for å hjelpe Veidekke med kjøpet. Dette kommer frem i et intervju med Romsdals Budstikke den 17. april 2021.

Avisartikkel i Romsdals Budstikke 17. april 2021

Molde Venstre jobber for at Veidekke skal slippe å rydde opp

Gruppelederen fra Venstre i Molde uttaler til Romsdals Budstikke at salget på Raudsand ikke er gjennomført på grunn av at Veidekke ikke vil  ha ansvar for forurensningen under havnivå. Veidekke ønsker ikke å ha ansvar for ting som kan ligge skjult i gruveganger flere hundre meter under overflaten..

Hva er deponert i gruvene ?

Veidekke er tydelig på at de ikke vil ha ansvaret for innholdet i gruvene. Veidekke sitter med den beste kompetansen på hva som finnes i gruvene. Hva er deponert i gruvene som er så farlig at Veidekke ikke vil kjøpe eiendommen?

Møre og Romsdal Venstre klart imot deponi

Styret i Møre og Romsdal Venstre vedtok 1. april 2020 :

Raudsand må ikke bli deponi for farlig avfall

https://www.venstre.no/artikkel/2020/04/04/uttalelse-raudsand-ma-ikke-bli-deponi-for-farlig-avfall/

https://neitilgiftdeponi.com/2021/04/17/kan-bli-full-stopp-pa-raudsand/