Fylkestinget vedtok midler for å følge opp miljøforholdene i Tingvollfjorden

Fylkestinget vedtok tirsdag 15. juni 2021 å følge opp miljøforholdene om deponiet på Raudsand. Fylkestinget vedtok også å sette av nødvendige midler for prøvetaking i Tingvollfjorden. Forslaget er lagt frem og frontet av Fremskrittspartiet.

Gunnhild Meringdal (FrP) med innlegg på fylkestinget om forurensningssituasjonen på Raudsand. Opptak av innlegget finnes nederst på denne side.

Frank Sve (FRP) fremmet forslag i fylkesutvalget :
«
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren følge opp tidlegare vedtak ang
miljøforholda ikring deponiet på Raudsand, og sette av tilstrekkelig med midlar til nødvendige prøvetaking i fjorden

Fremskrittspartiet fronter miljøutfordringene på Raudsand.

Utdrag fra innlegget til Gunnhild Meringdal (FrP): «Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren følge opp tidligere vedtak angående miljøforholda ikring deponiet på Raudsand, og sette av tilstrekkelig med midler til nødvendige  prøvetaking i fjorden. Dette er et viktig vedtak for å få til en kartlegging og en grundig undersøkelse av miljø forholda i Sunndal Tingvoll fjorden. Dette for at man i neste omgang får en god faglig informasjon om miljø tilstanden i fjorden, men vi vet allerede at fjorden nådde ikke miljø måla innenfor denne tidsperioden  2021/2023 men måtte utsette dette til 2027.»

Innlegget finnes i sin helhet nederst på siden.

Høyre stemmer mot å følge opp miljøforholda i fjorden utenfor Raudsand

Avstemmingen på forslaget fra Fremskrittspartiet om å sette av midler til prøvetaking i fjorden utenfor Raudsand og oppfølging av tidligere vedtak om miljøforholda på Raudsand. Høyres sju representanter med ordfører Torgeir Dahl fra Molde i spissen stemte i mot forslaget. Melvin Steinsvoll (AP) stemte også i mot forslaget.

Forslaget ble vedtatt med 39 mot 8 stemmer. Høyres sju representanter med ordfører Torgeir Dahl fra Molde i spissen stemte i mot forslaget. Melvin Steinsvoll (AP) stemte også i mot forslaget. Det er spesielt å gå i mot et forslag om å følge opp tidligere vedtak om miljøforholdene i forbindelse med deponiet på Raudsand. Representanten fra Arbeiderpartiet brøt ut fra egen partigruppa og gikk i mot forslaget som Fylkesordføreren og resten av Arbeiderpartigruppa på fylkestinget stemte for.