Venstre ønsker salg uten ansvar for forurensning

Gruppelederen i Molde Venstre påvirker Venstre-statsråden i Nærings- og Fiskeridepartementet med å selge statens eiendom på Raudsand til Veidekke. Ønsket er at departementet selger til Veidekke uten at Veidekke kan stilles til ansvar for forurensning under bakken / havnivå. Hva er det Veidekke kjenner til av miljøforurensning i gruvene som fører til at de ikke vil kjøpe?

Oversikt over eiendommene som Molde Venstre ønsker at departementet selger til Veidekke uten ansvar for forurensninger under bakken. Veidekke eier et stort fjellområdet hvor deler av det urørte området er planlagt til deponi.

Urimelige krav !

Gruppelederen i Molde Venstreskriver brev til departementet for å hjelpe Veidekke med kjøpet av statens eiendom på Raudsand. Styrelederen i entreprenørselskapet som er innleid av Veidekke for å dekke til møllestøvsekkene kontaktet gruppelederen i Venstre. Styrelederen i entreprenørselskapet skriver: «Dersom Staten skulle stille urimelige krav bl.a. knyttet til ansvaret for forurensningen skapt av tidligere gruve- og deponivirksomheter, frykter vi at kjøper trekker seg fra forhandlingene.» Vedkommende er også daglig leder i «Sirkulært kompetansesenter» og uttaler at planene om kompetansesenteret vil termineres hvis salget til Veidekke ikke gjennomføres.

Skjulte forurensninger

Molde Venstre ber departementet om at Staten tar ansvar for skjulte miljøforurensninger under bakkenivå i tidligere gruveganger på Raudsand for å hjelpe Veidekke med å unngå forpliktelser. Mailen til venstre-statsråden i Nærings- og Fiskeridepartementet er for å hjelpe Veidekke med å kjøpe statens eiendom på Raudsand.

Mail fra Molde Venstre til departementet:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/06/20210413-henvendelse-om-situasjonen-omkring-salg-av-statens-grunn-pa-raudsand.pdf

Egen eiendom for Farlig avfall

I mailen kommer det frem en plan om en egen eiendom til Bergmesteren Recycling. I følge opplysninger gitt av ordføreren i Molde vil Bergmesteren Recycling satse på behandling av Farlig avfall. På oversiktsbilde som er sendt til statsråden vises hvor eiendommen er tenkt plassert. Området har en godkjent reguleringsplan.

Definisjon av farlig avfall fra KU

Hva er skjult i gruvene ?

Veidekke overtok i 1986 en leieavtale av Statens eiendom på Raudsand gjennom oppkjøp. Veidekke har leid eiendommen i 35 år og har inngående kunnskap om forholdene etter utarbeidelse av en reguleringsplan for området. Hva er det Veidekke kjenner til av miljøforurensning i gruvene som fører til at de ikke vil kjøpe? Veidekke har brukt et ti-talls millioner kroner på en reguleringsplan for området. Markedsverdien for eiendommene er satt til Kr. 0,-. Hva er det Veidekke kjenner til som fører til at de ikke vil kjøpe eiendommen?

Forurensing på Raudsand må fjernes

Miljøforurensning på en eiendom er grunneiers ansvar. Venstre må stå på for en opprydding av miljøforurensningen på Raudsand. Det er Statens ansvar som grunneier å rydde opp. I forbindelse med et salg MÅ forurensningen ryddes opp i.

%d bloggere liker dette: