Møllestøvsekkene fortsatt ikke tildekket

15 000 – 20 000 tonn med møllestøv i Bergmesteren på Raudsand er den 29. juni 2021 fortsatt ikke tildekket. Dette gjelder møllestøvsekkene som var plassert i det gamle dagbruddet på fjellet i Raudsand i 2003 etter konkursen til Aluscan. Dette møllestøvet stod igjen på industriområdet til Aluscan og ble fraktet opp på fjellet i 2003.

Foto: Møllestøvsekkene i Bergmesteren. Bildet er fra 29. juni 2021

Frist 30. juni 2o21

Bergmesteren Raudsand fikk frist til 30. juni 2021 med å sørge for å dekke til og avslutte møllestøvsekkene. Sekkene ligger på en eiendom som Veidekke leier og Nærings- og fiskeridepartementet eier eiendommen.

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand frist til 30. juni 2021 for å sørge for å dekke til og avslutte møllestøvdeponiet.

Møllestøvsekkene ligger åpent for vær og vind – i 18 år

Halvparten av møllestøvsekkene i området er tildekket og den andre halvparten ligger fortsatt åpent for vær og vind. Sekkene har ligget åpent i 18 år siden 2003. Sekkene går i oppløsning og avrenningen renner via gruvene og ut i Tingvollfjorden.

Bilde av møllestøvsekkene i Bergmesteren. Bildet fra 29. juni 2021

Miljødirektoratet: Møllestøvsekkene har ligge utildekket i en årrekke og er svært skjemmende

Miljødirektoratet: Ved å dekke dem til med tett dekke, vil de beskyttes for vær og vind og forurensningsrisikoen vil reduseres betraktelig. Dette fordi avfallet ikke lenger vil være i kontakt med vann.

Når vil Miljødirektoratet sette krav om opprydding?

%d bloggere liker dette: