Mattilsynet advarer mot å spise fisk

Mattilsynet og Havforskningsinstituttet advarer mot å spise fisk i Hardangerfjorden og Sognefjorden. Fisk i Tingvollfjorden er ikke undersøkt. Fjorden har utslipp av kvikksølv og tungmetaller fra bedrifter på Raudsand. Fjordbunnen viser en økning av miljøgiften PCB. Molde kommune gir nye tillatelser til avfallsdeponi. Samtidig ligger 20 år gammelt «møllestøv» åpent med avrenning til fjorden uten at kommunen og Miljødirektoratet reagerer.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/mai/dette-vet-vi-om-fisk-og-kvikksolv-i-norske-fjorder

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/mattilsynet-advarer-mot-aa-spise-fisk-fra-hardangerfjorden-og-sognefjorden.gs0a-3yCX

https://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-mot-kvikksolvfisk/74033194