Støre (AP) vil ikke legge et giftdeponi på Raudsand når nabokommunene er i mot

Statsministerkandidat Støre (AP) vil i følge avisa Driva si nei til giftdeponi hvis nabokommunene er i mot. Dette kom frem når Støre var på Sunndalsøra torsdag 19. august 2021.

Foto: Statsministerkandidat Støre (AP) og ordfører Refstie (AP) fra Sunndal.

Ingen skal tvinges på et deponi

I et intervju i avisa Driva uttaler statsministerkandidat fra Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre: «Vårt prinsipp er at dette må basere seg på at kommunen og kommunene i rundt gir sin tilslutning til planene«. Bekreftelsen på at Støre og Arbeiderpartiet vil gå i mot et giftdeponi på Raudsand kom frem i forbindelse med et besøk på Sunndalsøra.

Dette skal ikke tvingens på noen, sier Støre. Opplysningene kommer frem i en artikkel i avisa Driva. Til Romsdals Budstikke uttaler Støre: Vi har den prinsipielle haldninga at vi ikkje innfører et slikt tiltak i strid med den lokale viljen.

Møre og Romsdal Ap med klart nei

– Møre og Romsdal Ap har sagt klart nei til deponi på Raudsand, det har også fylkeskommunen gjort. Alle kommunene rundt Molde har gjort negative vedtak, og til og med Molde kommune er i mot nasjonalt mottak. Så det er urealistisk å tenke seg, det er ingen som vil ha det, sier Arbeiderpartiets lokale førstekandidat Per Vidar Kjølmoen til Romsdals Budstikke.