Departementet går i mot stortingsvedtak

Nærings- og fiskeridepartementet salg av statens eiendommer på Raudsand til Veidekke strider mot et stortingsvedtak fra 2019.

Forsidebilde: Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Når statsbudsjettet for 2019 ble saldert vedtok Stortinget at regjeringen må håndtere forurensningen på statens grunn når eiendommene på Raudsand selges.

Vedtak fra salderingen av statsbudsjettet for 2019 (link)

Veidekke tar ikke ansvar for forurensningen

Avtalen som er publisert den 20. september 2021 med Veidekke bekrefter at regjeringen gikk med på kravene til Veidekke om å ikke ta ansvar for forurensningen og avfallet under bakken. Staten beholder risiko og ansvar for forurensing/avfall under bakken. Dette gjelder forurensningen som allerede finnes i det gruvesystemet under eiendommene. Denne avtalen strider mot stortingets vedtak.

Utdrag fra departementets nyhet om salget

Godkjente salget på valgdagen!

Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre brukte valgdagen den 13. september til å godkjenne salget. En uke etterpå publiserer departementet en nyhetssak om salget. Statsråden sitter i et tilnærmet forretningsministerium siden statsministeren har varslet regjeringens avgang etter valgnederlaget. Det er vanlig at kontroversielle vedtak ikke fattes når regjeringen sitter i et forretningsministerium. Næringsministeren fra venstre vedtok salget, et salg det har vært forhandlet om over lang tid. Et salg som strider mot stortingets vedtak.

Salgsprospekt: Kjøper overtar all forurensning

Fra salgsprospektet fra Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet

Opplysninger i salgsprospektet beskriver: Kjøper vil overta alt ansvar og enhver risiko tilknyttet forurensning. Ansvaret gjelder grunnforurensning og grunnvannsforurensning. Veidekke ønsker å unngå ansvar for opprydding. Når et salg ikke er i samsvar med salgsprospektet er det muligens ulovlig.

Kilde (saldering av statsbudsjettet 2019):

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=73607