Statens eiendommer på Raudsand er solgt til Veidekke

Nærings- og fiskeridepartementet og Veidekke er enige om salg av statens eiendommer på Raudsand.

Staten beholder risiko og ansvar for eventuelle pålegg som måtte gjelde forurensing/avfall under bakken, dvs. forurensningen som allerede finnes i det gruvesystemet som eksisterer på overtakelsen under eiendommene.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statens-eiendommer-pa-raudsand-er-solgt/id2871937/