Veidekke varsler om utsatt tildekking av møllestøvet

Møllestøvet ligger åpent for vær og vind i Deponi 2. Her har det ligget i 20 år. Miljødirektoratet satte absolutt siste frist for tildekking til 30. juni 2021. Veidekke varsler nå at tildekkingen ikke vil være ferdig før 30. september 2022. Hele 15 måneder etter Miljødirektoratets siste frist, og over 13 år etter første frist.

Kynisk press

Veidekke har det siste året kunne dekke til møllestøvet. Veidekke har brukt forurensningen kynisk for å presse politikere og administrasjon for å få gjennomføre sine planer om å tilføre mer forurensning til området.

Tilført store mengder masse, men miljøgiftene er ikke tildekket

Like ovenfor møllestøvsekkene har Veidekke tilført store mengder masse. Møllestøvsekkene vises nederst på bildet. Foto 27. august 2021.

Like ovenfor møllestøvsekkene har Veidekke tilført masse. Det er tilført store mengder masse, men nekter å gjennomføre tildekking av sekkene som inneholder miljøgifter. Det er ikke miljøet Veidekke er bekymret for.

Miljødirektoratet i Tornerosesøvn

Miljødirektoratet vil nok en gang utsette fristen for tildekking av møllestøvet, denne gangen med 15 måneder. Oppfølging av frister blir ikke overholdt og Miljødirektorartet sover som Tornerose gjorde. Veidekke har sendt inn varsel til Miljødirektoratet den 7. oktober 2021 om at møllestøvet ikke vil være tildekket før 30. september 2022.

Fristutsettelser:

  • 30. september 2022 (fristen som Miljødirektoratet vil vedta i oktober 2021)
  • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
  • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
  • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
  • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
  • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
  • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
  • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)

Artikkel om fristutsettelser:

%d bloggere liker dette: