Permanent tillatelse til mellomlagring av avfall

Miljødirektoratet ga Veidekke den 18. oktober 2021 permanent tillatelse til mellomlagring av avfall på kaia på Raudsand.

Massene skal lagres i en hall før transport opp på fjellet. Forsidebildet viser lagring av masse uten tillatelse på området.

Avrenningen fra massene skal lagres i en 1000 liter (?) ibc konteiner før den fraktes bort. Miljødirektoratet vurderer at det ikke er nødvendig å gi tillatelse etter forurensingsloven.