Eierselskap til Bergmesteren Raudsand har satt ned aksjekapitalen med 15.8 millioner kroner

Selskapet som i følge Brønnøysundregistrene kontrollerer halvparten av Bergmesteren Raudsand har satt ned aksjekapitalen fra 15,9 millioner kroner til under 100 000 kroner.

Faksimile fra artikkel i Tidens Krav

Envoilution International

Et av eierselskapene til Bergmesteren Raudsand – Envoilution International har satt ned aksjekapitalen med 15.8 millioner kroner fra 15.898.000 til 95.388. Dette selskapet eier 50 % av Envoilution Norge. Veidekke Industri eier resterende 50 %.

Aksjenedsettelsen dekker et tap på 7.260.998 kroner. 3 millioner kroner tilbakebetales til aksjeeierne og 5.541.614 kroner avsettes til fond.

Selskapet som har forretningsadresse i Kristiansund hadde et negativt resultat i 2020 på 6.965.000 kroner. Selskapet har hatt negative årsresultat alle årene siden det var stiftet i 2013. Tapene disse åtte årene tilsvarer kapitalnedsettelsen på 7 260 000 kroner.

Selskapet har ikke betalt skatt.

Eierstruktur i følge Brønnøysundregistrene (26. oktober 2021)

Envoilution Norge

Det er Envoilution Norge som eier Bergmesteren Raudsand med 100 %. Dette selskapet hadde et negativt årsresultat på 13 286 000 kronet og har negative resultat i alle årsresultatene siden firmastiftelsen i 2012.

Selskapet har ikke betalt skatt.

Bergmesteren Raudsand

Bergmesteren Raudsand hadde et negativt årsresultat på 8 620 000 kroner i 2020. Siden oppstarten i 2005 har firmaet i nesten alle år negative årsresultat. Summert fra 2005 er årsresultatene negativ med 14 639 000 kroner.

Selskapet har ikke betalt skatt.

https://www.tk.no/naringsliv-kristiansund-selskap-satte-ned-kapitalen-med-over-15-millioner/s/5-51-1055175

https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20210000671983&sokeverdi=912515966