Sprengstoff i Bergmesteren Høyfjell?

Bergmesteren Høyfjell hvor Deponi 5 er planlagt kan muligens inneholde sprengstoff. I et tilsvarende område i nærheten ble det oppdaget 200 kg dynamitt. Grunneier Veidekke må undersøke ravinen hvor deponi 5 planlegges og legge frem en offentlig rapport for kommunen.

Forsidefoto: Inneholder Bergmesteren Høyfjell sprengstoff? Bergmesteren Høyfjell er også benevnt som Deponi 5.

Sommeren 2021 ble det oppdaget 200 kilo dynamitt i Deponi 2. Det planlagte deponi 5 som også er benevnt som Bergmesteren Høyfjell kan inneholde «gjenglemt» sprengstoff.

Deponi 5 er ett av mange planlagte deponi på Raudsand. Deponi 5 er planlagt i restene etter området som kalles Bergmesteren Høyfjell. Deponiet ligger over en kilometer vest for deponi 2. Drift på malmen i Bergmesteren Høyfjell skjedde i 1980 årene. Dette er i samme tidsrom som dynamitten i Deponi 2 sannsynligvis er fra.

Flyfoto av Deponi 5 / Bergmesteren Høyfjell

Veidekke er grunneier og ansvarlig

På grunn av funnet av 200 kg dynamitt i ravinen tilhørende deponi 2 må også ravinen for deponi 5 undersøkes. Deponi 5 mangler sikring. På grunn av sannsynligheten for at det finnes dynamitt i deponiet må grunneier Veidekke sørge for en undersøkelse av ravinen. De må legge frem en offentlig rapport fra et uavhengig firma. Og ikke som tilfellet med det hemmeligholdte funnet av sprengstoff i Deponi 2.