Prioriterer å bygge nytt deponi -dekker ikke til møllestøvet

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi og utsetter tildekking av møllestøvet. Møllestøvet skulle tildekkes innen 30. juni 2021, men Veidekke gjennomfører ikke pålagt arbeid før tidligst høsten 2022.

Veidekke overholder ikke frist om tildekking av møllestøvet

Fristen for tildekking av møllestøvsekkene var satt til 30. juni 2021. Ved inngangen til vinteren prioriterer Veidekke å bygge nytt deponi i stedet for å oppfylle krav satt fra Miljødirektoratet.

Møllestøvsekkene ligger fortsatt uten tildekking. Foto November 2021

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi

Veidekke er godt i gang med å klargjøre nytt deponi. Veidekke ønsker ikke å dekke til møllestøvsekkene, men ber Miljødirektoratet om oppstart av deponiet fra 1. januar 2021.

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi og overholder ikke krav om tildekking av møllestøvet. Foto November 2021

Miljødirektoratet vil ikke reagere

Miljødirektoratet vil ikke reagere på manglende tildekking av møllestøvet. Veidekke har sendt inn varsel til Miljødirektoratet den 7. oktober 2021 om at møllestøvet ikke vil være tildekket før 30. september 2022.

Fristutsettelser:

  • 30. september 2022 (fristen som Miljødirektoratet vil vedta i oktober 2021)
  • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
  • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
  • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
  • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
  • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
  • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
  • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)