Dynamittfunn og eksplosivhund.no

Funn av udetonert sprengstoff på flere områder i Deponin 2 på Raudsand har medført stor aktivitet for å renske området. I følge eksplosivhund.no avdekket de over 200 kg dynamitt.

Forsidebildet viser avdekking av udetonert sprengstoff i deponi 2.

Ni dager med bombehund

Fra rapport innsendt til DSB

Firmaet eksplosivhund.no brukte ni dager med søk med bombehund etter sprengstoff på Raudsand. Søkene ble gjennomført i perioden 25. mars 2021 til 28. april 2021.

Høy risiko som med stor sikkerhet kunne ført til skader/død

I følge rapporten fra eksplosivhund.no var det ett omfattende arbeid på relativt store områder med funn av flere hundre kilo sprengstoff. «Mengder sprengstoff som er funnet har vært en høy risiko som med stor sikkerhet kunne ført til skader/død.»

Fra rapport innsendt til DSB

Dynamitt og tennere

Flere hundre kilo sprengstoff ble funnet. Hovedsakelig dynamitt, men også noe Minitt sammen med 32 stk. tennere.

Grunnen under møllestøvdeponiet ikke undersøkt

Grunnen under møllestøvdeponiet er sannsynligvis ikke undersøkt siden det var tildekket med 30 000 tonn masse. I rapporten kommer det ikke frem en vurdering av dette området.

Deponi 5 er ikke undersøkt.

Deponi 5 som ligger lenger opp på fjellet er ikke undersøkt. Dette området er ikke forsvarlig inngjerdet og området bør snarest undersøkes for sprengstoff.