Ny utsettelse for å dekke til møllestøvet

Miljødirektoratet har vedtatt ny frist for tildekking av møllestøvsekkene på Raudsand. Første frist var satt til 1. september 2009. Etter stadige utsettelser er ny frist 30. september 2022 – over 13 år etter første frist!

Foto: Møllestøvsekkene har ligget åpent for vær og vind i 20 år – her fra 29. juni 2021

«Forurensningsdirektoratets» fristutsettelser:

Endret tillatelse fra Miljødirektorat den 4. november 2021
  • 30. september 2022 (frist vedtatt 4. november 2021)
  • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
  • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
  • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
  • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
  • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
  • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
  • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)

To forskjellige tilpassede forklaringer

Veidekke angir manglende mulighet til å dekke til møllestøvet med manglende avklaring av eierforholdene. Samtidig forklarer Veidekke at deres konsesjon gir anledning til veibygging på den samme eiendommen. Tillatelsen til veibygging baseres i følge Veidekke på en konsesjon fra 1990. Hvis konsesjonen gir tillatelse til veibygging i jomfruelig terreng gir også konsesjonen absolutt tillatelse til tildekking av møllestøvet.

Bergmesteren Raudsand / Veidekkes tilbakemelding fra 27. august 2021 til kommunen angående tilsyn med ulovlig veibygging i området.

Miljøet er taperen

Manglende tildekking av møllestøvsekkene gir en fortsatt forgiftning av fjorden. Miljøet er nok en gang taperen.