Utslipp av forurenset avfall til fjorden

Bilder og videoer viser utslipp av forurenset avfall til fjorden fra bedriften Real Alloy på Raudsand. Miljødirektoratet reagerer ikke på utslippene.

Forsidebildet viser kaia til Real Alloy hvor bedriften tar i mot over 40 000 tonn farlig avfall hvert år.

Forurenset avfall på kai

Real Alloy tar i mot farlig avfall. Deler av det farlige avfallet havner i fjorden ved lasting og lossing. Nedenfor er et bilde av kaia etter lossing av farlig avfall. Bedriften oppgir ikke disse diffuse utslippene til myndighetene.

Foto av kai for lossing av saltslagg. Bildet er tatt sensommeren 2021 etter ankomst av båt fra Wales med det forurensete avfallet.

Utslipp av forurenset avfall vises på ekkolodd?

Ekkoloddbilde fra oktober 2021 som viser en topp nede på bunnen utenfor Real Alloy. Bildet er tatt i oktober 2021. Viser bildet dumpet avfall?

Et ekkoloddbilde utenfor Real Alloy viser noe ukjent på bunnen på omlag 30 meters dyp. Er det forurenset avfall som vises?

Utslipp av avfall ved lasting og lossing

Nei til Giftdeponi publiserte 25. november 2021 en video om utslipp ved lasting og lossing fra våren / sommeren 2021.

%d bloggere liker dette: