Vil skalere ned Raudsand-anlegg

Bergmesteren Raudsand informerer Molde kommune om at dei vil skalere ned kraftig det planlagde anlegget for gjenvinning av uorganisk farleg avfall på Raudsand. Dei informerer om dette i forkant av behandlinga i kommunestyremøtet torsdag, og skriv at nedskaleringa i stor grad møter innvendingane mot deponi-planane. Planane var at anlegget skulle kunne ta imot store mengder svovelsyre på Raudsand, men no har den største leverandøren av dette avfallet, Krono Titan i Fredrikstad, funne ei anna løysing enn Raudsand, og dermed kan dei lage eit mindre anlegg, opplyser Bergmesteren.

https://www.nrk.no/mr/vil-skalere-ned-raudsand-anlegg-1.15162061

Vil stoppe nasjonalt deponi

Deponiplanene på Raudsand i Nesset har skapt store konflikter i den nye storkommunen Molde. Kommunestyret i Molde skal neste uke behandle en klage fra Bergmesteren i Rausand-saken om håndtering av ordinært avfall. Daglig leder i Bergmesteren Harald Storvik ønsker å starte med ordinær avfallshåndtering og dekke over de gamle møllestøvsekkene. Molde-ordfører Torgeir Dahl fra Høyre tror muligheten for at kommunestyret sier ja til ordinært avfall og deponi 2 er til stede. I forlengelsen av behandlingen av den saken kan det også komme et forslag om å endre reguleringsplanen for nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Dahl vil stoppe planene, fordi teknologien kan vise at det ikke egner seg i Nesset og han tror det kan være flertall for å stoppe et nasjonalt deponi i kommunestyret.

https://www.nrk.no/mr/vil-stoppe-nasjonalt-deponi–1.15157442

Vurderer full stopp på Raudsand

Bergmesteren vil vurdere full stopp på Raudsand. Det skjer etter et vedtak i formannskapet i Molde der det er flertall for en ny reguleringsplanprosess i området. Det skriver Romsdals Budstikke. Daglig leder i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik, sier de skal diskutere saken i styret over helga, men vektlegger at om det blir stengt for de videre planlagte deponiene, så kan konsekvensen bli at de stopper all virksomhet.

https://www.nrk.no/mr/vurderer-full-stopp-pa-raudsand-1.15154595

Protest mot forurensa masse

Kommunestyre i Molde behandler i dag saken om plassering av giftig avfall på Raudsand. Dette demonstrerte Møre og Romsdal Natur og Ungdom mot utenfor Molde rådhus i dag. – Dette er dessverre ikke snakke om opprydning, dette er tildekning, mener Jakob Lien, nestleder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom. Ordfører og Høyrepolitiker Torgeir Dahl sier at dette ikke er snakk om den store saken om et nasjonalt avfallsdeponi, men om plassering av en mindre mengde forurensa masse fra den gamle bedriften Aluscan.

FOTO: KORNELIA EIKÅS

Opprop mot deponi

I eit opprop til dei folkevalde seier 30 profilerte næringslivsleiarar i Molde nei til eit nasjonalt deponi i kommunen. Kommunestyret i Molde skal i morgon behandle den såkalla deponisaka. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden snart er fullt. Raudsand er eit av alternativa. Oppropet kjem på initiativ frå reiselivet. I oppropet meiner næringslivsleiarane at det er stor og aukande lokal motstand mot den planlagde etableringa av anlegget på Raudsand.

https://www.nrk.no/mr/opprop-mot-deponi-1.15056396

Sa nei til deponi på Raudsand

Fylkestinget sa i ettermiddag nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Molde kommune. Det var Frp som fremmet forslaget i forbindelse med behandlinga av regional planstrategi 2020-2024. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer. Det var Høyre og deler av Arbeiderpartiets gruppe som stemte mot.

https://www.nrk.no/mr/sa-nei-til-deponi-pa-raudsand-1.15055725

Trenger ny utredning av Rausand

Miljødirektoratet vil ha en ny konsekvensutredning av deponiplanene både på Rausand i Molde, i Gudvangen i Aurland, i Odda og i Brevik i Porsgrunn. Det kommer frem i et brev til Klima- og miljødepartementet. Direktoratet mener det mangler vesentlige opplysninger fra alle når det gjelder håndteringen av farlig avfall hvis det skal lagres noen av disse stedene i fremtida.

https://www.nrk.no/mr/trenger-ny-utredning-av-rausand-1.14978736

Raudsand uaktuell

Miljødirektoratet skriver i en rapport at deponi på Raudsand er uaktuell som alternativ i nærmeste framtid. Direktoratet vil ha ny utredning av deponi i Brevik.

Miljødirektoratet har ikke hatt tilgang til nye utredninger om prosjektet i Raudsand, med unntak av to geologiske rapporter om malmforekomsten. De store og viktige utredningene gjenstår fremdeles. Miljødirektoratet har ikke vesentlig mer kunnskap enn de hadde i 2018 hvor de uttalte at det var urealistisk å få anlegget på plass.

Miljødirektoratet vil i følge NRK ha en ny konsekvensutredning av deponi i Brevik. De vil at kombinasjonen av lagring av farlig avfall og sementproduksjon i gruvene skal vurderes på nytt.

Direktoratet uttaler om Raudsand at det spesielt er knyttet usikkerhet og store kostnader til anleggsfasen med utsprenging av fjellhaller, men også til utvikling av behandlingsanlegg og etablering av sprengsteinfyllinga som skal utgjøre kaiområde og gi plass til behandlingsanlegget.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/vil-ha-ny-utredning-1.14978142

Protesterer mot anlegg

Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll, i tillegg til fylkesordførar Tove Lise Torve, protesterer mot at reguleringsplanen for gjenvinningsanlegget på Raudsand vart godkjend tidlegare i mars.

I eit felles brev skriv dei at følgjene av anlegget ikkje er godt nok utgreidd og at interessene til motstandarane av anlegget er sett til side.

I brevet blir det hevda at godkjenninga er gjort på sviktande grunnlag. Konsekvensane er vurderte i eit tiårs-perspektiv og ikkje hundre år fram i tida, heiter det i brevet.

https://www.nrk.no/mr/protesterer-mot-anlegg-1.14961299

Må få en avgjørelse før sommeren

Avgjørelsen om hvor farlig avfall skal lagres her i landet, må komme før sommeren. Det krever stortingsrepresentant Else May Norderhus fra Arbeiderpartiet. Alternativene har vært Raudsand i Molde kommune og Brevik mens regjeringens ekspertutvalg har spilt inn Odda og Gudvangen. – Lokalt er motstanden stor, men det haster med å få en avgjørelse og derfor må statsråden skjære gjennom, sier Norderhus.

https://www.nrk.no/mr/_-ma-fa-en-avgjorelse-for-sommeren-1.14942137

Kronos Titan advarer mot Raudsand

Kronos Titan advarer på det sterkeste mot at et deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset blir valgt til nasjonalt deponi. Kronos Titan er en av Norges største brukere av deponiet for farlig avfall på Langøya. De engasjerer seg nå i diskusjonen om et nytt deponi for farlig avfall og sier klart i fra at de ikke vil levere såkalla tynnsyre til et anlegg på Raudsand. Det vil dermed ikke være mulig å behandle uorganisk avfall der med tynnsyre, slik Bergmesteren Raudsand forutsetter. Kronos Titan konkluderer med at alternativet på Raudsand er eksperimentelt og ikke testet og åpenbart ikke bærekraftig.

https://www.nrk.no/mr/kronos-titan-advarer-mot-raudsand-1.14926116

Nei til radioaktivt avfall

Det er ikke aktuelt å ta imot radioaktivt avfall til et et deponi på Raudsand. Det sier styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS. Han er overrasket over at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer med en slik uttale i denne fasen av prosessen. Direktoratet uttaler i en høring til Klima- og miljødepartementet at det bør vurderes om et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør kunne ta i mot noen typer av radioaktivt avfall. Strand sier de også tidligere ved flere anledninger, både på folkemøte og i leserbrev, har gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta imot radioaktivt avfall i et deponi på Raudsand.

https://www.nrk.no/mr/nei-til-radioaktivt-avfall-1.14888865

Dette er en dramatisk situasjon

Et nasjonalt deponi for farlig avfall bør kunne ta i mot radioaktivt avfall. Det er konklusjonen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i en høring om rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall. Raudsand er høyaktuell for lokalisering av et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier det er oppsiktsvekkende og dramatisk at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler ei slik løsning, som innebærer at radioaktivt og også atomavfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.

https://www.nrk.no/mr/_-dette-er-en-dramatisk-situasjon-1.14888518

Raudsand einaste alternativet

Bergmesteren sine planar om gjennvinningsanlegg for farleg avfall er det einaste alternativet om dei skal bli realiserte innan 2024, seier dagleg leiar Harald Storvik. I går blei det kjent at Gudvangen stein har planar om deponi i gruvene sine. Gudvangen har ingen planar om gjenvinning eller mottak av flygeaske og syre, og er dermed ingen konkurrent til Raudsand, seier Storvik.

https://www.nrk.no/mr/_-raudsand-einaste-alternativet-1.14863730

Lastebåt på grunn ved Sklinna i 2011 – styrmannen sovnet

Trimnes er en båt som er brukt som eksempel på transport til Raudsand. I 2011 gikk båten på grunn ved Sklinna i Nord-Trøndelag. Årsaken til grunnstøtingen var at styrmannen sovnet.

En av grunnstøtingene som er registrert med soving som årsak skjedde ved Sklinna utenfor Namdalskysten i Nord-Trøndelag 18. juli 2011.

Lasteskipet CSL «Trimnes» med en dødvekt på 17.309 tonn var da på vei sørover fra Narvik.

Annenstyrmann har forklart politiet han fra klokka 01.35 er alene på brua. Klokken 01.57 skulle skipet ha skiftet kurs. Da satt han allerede og sov.

18 minutter seinere dundret skipet med et mannskap på 19 på grunn midt i et av Norges viktigste sjøfuglreservat.

– Vi har foretatt avhør av kaptein annenstyrmann som var på brua da grunnstøtingen skjedde. Begge har forklart at annenstyrmann var alene på brua og at han hadde sovnet. Annenstyrmann hadde matros, men han var ute på sjekkrunde på båten, sier politioverbetjent Hans Petter Gjertsås ved Vikna lensmannskontor til TV 2 Nyhetene.

– Andestyrmann har forklart at det gikk en alarm, men at han ikke våknet av denne, sier Gjertsås.

Ifølge Alfa Ship & Crew Management GmbH I Tyskland som er ansvarlig for driften av skipet, er dette ikke riktig.

– Det var ikke installert noen alarm. Det har vi nå gjort, sier Jocken Kretzmer til TV 2 Nyhetene.

Alfa Ship & Crew Management GmbH bekrefter at sovning var den direkte årsaken til grunnstøtingen.

– Så langt vi har brakt på det rene var årsaken til grunnstøtingen at annenstyrmann sovnet på vakt. Vi har sendt han hjem og han er ikke lenger ansatt hos oss, sier Kretzmer.

—————————

Ingen skader

Båten er 150 meter lang, og har en dødvekt på nesten 18.000 tonn.

Ifølge kystverket er det ingen last i båten, men den har 48 tonn tungolje og 90 tonn diesel ombord.

Mannskap på 19

– Det er 19 mann ombord i båten, og alle skal ha det bra, forteller Besseberg.

Det er heller ikke noe som tyder på at det er personskader eller skader på fartøyet.

De skal ikke være noen tegn til mulig forurensningsskade, og Kystverket har overtatt den videre tilsynet med båten, ifølge NTB

–Tør ikke tenke på lekkasje

Seniorforskeren Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk Institutt for naturforskning er stasjonert i naturreservatet på Sklinna. Sklinna også en viktig fuglekoloni i Trøndelag.

– Det ser ut som om båten står svært støtt der ute.

Lorentsen følger selv med på redningsaksjonen.

– Redningsskøyta prøver å holde langsiden på båten unna skjærene. Hvis det blir hull der, kan det bli lekkasje.

Ifølge Lorentsen kan dette bli katastrofalt.

–Jeg tør ikke tenke på hva som skjer hvis det skulle bli lekkasje. Vi har mange tusen sjøfugler her ute, blant annet rundt tusen lomvi som er på rødlista.

https://www.nrk.no/trondelag/lastebat-pa-grunn-ved-sklinna-1.7715882

https://www.tv2.no/a/3677656/