Protesterer mot anlegg

Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll, i tillegg til fylkesordførar Tove Lise Torve, protesterer mot at reguleringsplanen for gjenvinningsanlegget på Raudsand vart godkjend tidlegare i mars.

I eit felles brev skriv dei at følgjene av anlegget ikkje er godt nok utgreidd og at interessene til motstandarane av anlegget er sett til side.

I brevet blir det hevda at godkjenninga er gjort på sviktande grunnlag. Konsekvensane er vurderte i eit tiårs-perspektiv og ikkje hundre år fram i tida, heiter det i brevet.

FOTO: BERGMESTEREN/STENA RECYCLING

https://www.nrk.no/mr/protesterer-mot-anlegg-1.14961299

Må få en avgjørelse før sommeren

FOTO: ROAR STRØM / NRK

Avgjørelsen om hvor farlig avfall skal lagres her i landet, må komme før sommeren. Det krever stortingsrepresentant Else May Norderhus fra Arbeiderpartiet. Alternativene har vært Raudsand i Molde kommune og Brevik mens regjeringens ekspertutvalg har spilt inn Odda og Gudvangen. – Lokalt er motstanden stor, men det haster med å få en avgjørelse og derfor må statsråden skjære gjennom, sier Norderhus.

https://www.nrk.no/mr/_-ma-fa-en-avgjorelse-for-sommeren-1.14942137

Kronos Titan advarer mot Raudsand

Kronos Titan advarer på det sterkeste mot at et deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset blir valgt til nasjonalt deponi. Kronos Titan er en av Norges største brukere av deponiet for farlig avfall på Langøya. De engasjerer seg nå i diskusjonen om et nytt deponi for farlig avfall og sier klart i fra at de ikke vil levere såkalla tynnsyre til et anlegg på Raudsand. Det vil dermed ikke være mulig å behandle uorganisk avfall der med tynnsyre, slik Bergmesteren Raudsand forutsetter. Kronos Titan konkluderer med at alternativet på Raudsand er eksperimentelt og ikke testet og åpenbart ikke bærekraftig.

FOTO: RAINER PRANG / NRK

https://www.nrk.no/mr/kronos-titan-advarer-mot-raudsand-1.14926116

Nei til radioaktivt avfall

FOTO: GUNNAR SANDVIK/NRK

Det er ikke aktuelt å ta imot radioaktivt avfall til et et deponi på Raudsand. Det sier styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS. Han er overrasket over at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer med en slik uttale i denne fasen av prosessen. Direktoratet uttaler i en høring til Klima- og miljødepartementet at det bør vurderes om et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør kunne ta i mot noen typer av radioaktivt avfall. Strand sier de også tidligere ved flere anledninger, både på folkemøte og i leserbrev, har gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta imot radioaktivt avfall i et deponi på Raudsand.

https://www.nrk.no/mr/nei-til-radioaktivt-avfall-1.14888865

Dette er en dramatisk situasjon

FOTO: GUNNAR SANDVIK / NRK

Et nasjonalt deponi for farlig avfall bør kunne ta i mot radioaktivt avfall. Det er konklusjonen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i en høring om rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall. Raudsand er høyaktuell for lokalisering av et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier det er oppsiktsvekkende og dramatisk at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler ei slik løsning, som innebærer at radioaktivt og også atomavfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.

https://www.nrk.no/mr/_-dette-er-en-dramatisk-situasjon-1.14888518