Miljøgifter i fjorden

Rapporter, undersøkelser, dokument og innlegg i forbindelse med miljøgifter i Tingvollfjorden.

Utdrag fra konklusjonen til NIVA i 2020

NIVA rapport 2020

Undersøkelser i april 2019 – oppdragsgiver Bergmesteren Raudsand/Veidekke.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/10/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna.pdf

NIVA rapport 2013

Oppdragsgiver Aleris

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/10/20131024-niva-report-sunndalfjorden.pdf

NIVA rapport 2003

Oppdragsgiver Aluvest

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20031013-niva-rapport-fjordomradet-ved-raudsand-.pdf

NIVA rapport 1989

Gruveforurensing av fjordbunnen utenfor Raudsand. Undersøkelser i 1988. Oppdragsgiver Statens forurensningstilsyn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/19890724-niva-2266.pdf

Andre Rapporter

2018 Niva: Vurdering av behov for undersøkelse av Tingvollfjorden. Oppdragsgiver Veidekke.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20181024-niva-vurdering-av-behov-for-undersokelse.pdf

1990 Niva: Vannutskifting og vannkvalitet. Oppdragsgiver Statens forurensningstilsyn.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/199004-niva-vannutskifting-og-vannkavlitet.pdf

2013 Niva: Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder. Oppdragsgiver Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20131203-m75-oug-klassifisering-av-miljotilstand-i-industrifjorder.pdf

Innlegg fra Nei til Giftdeponi

NIVA hemmeligholder informasjon om rapport finansiert av Veidekke (23.1.2021)

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/23/niva-hemmeligholder-informasjon-i-rapport-finansiert-av-veidekke/

Molde kommune vil vedta en økning i utslippene til fjorden (23.11.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/23/molde-kommune-vil-vedta-en-okning-i-utslippene-til-fjorden/

Omfattende toksiske effekter (1.11.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/01/omfattende-toksiske-effekter/

Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år (26.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/26/fordobling-av-miljogiften-pcb-pa-seks-ar/

Målestasjoner i de forurensede områdene mangler (23.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/23/malestasjoner-i-de-forurensede-omradene-mangler/

Hemmeligholdt målinger av fjorden (22.10.2020)

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/20/tilstanden-til-fjorden-utenfor-raudsand-er-forverret/

    Veidekke produserer egen dokumentasjon (12.10.2020)

    https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/12/veidekke-produserer-egen-dokumentasjon/